Vad är blues?

Det brukar sägas att bluesen har sina rötter djupt ner i den amerikanska södern och det är väl på ett sätt sant, men riktigare vore att säga att bluesen skapades i den amerikanska södern, men har sina rötter i Afrika. Det var härifrån man hämtade den pentatoniska skalan som har fem toner i stället för de, i västvärlden vanligast använda, dur- och mollskalorna som har sju toner. Det var också från Afrika man hämtade vad som kallas “call and response”, en följd av två distinkta fraser som vanligtvis spelas av olika musiker, där andra delen kan ses som en direkt kommentar till, eller svar på, den första. Även tekniken som hämtats från field hollers sätt att kommunicera med arbetarna, en slags rytmisk sång som skulle göra att arbetet höll en viss rytm, samtidigt som den talade om vad som skulle göras har sitt ursprung i Afrika. Delen från field holders adopterades senare även av den amerikanska militären och kanske är mest tydlig där nu, i de sånger, som skall peppa soldaterna och hjälpa dem att hålla takten när de marscherar.

Texten till en blues bestod från början av en  textrad som upprepades fyra gånger, men under 1900-talets första del förändrades detta, till att följa det så kallade AAB-konceptet. En textrad som upprepas två gånger och sedan följs av en slutsats under de sista takterna. Det är det konceptet som fortfarande lever vidare i traditionell blues eller deltablues som det också kallas, men även i många nyare bluesstilar. Två av de första blueslåtarna som publicerades, Dallas Blues (1912) och Saint Louis Blues (1914) var 12-takters blues, uppbyggda på just det sättet. Ett tredje exempel är Hot Tamales av Robert Jonson “I got a gal lawd she long and tall, I got a gal lawd she long and tall. She sleeps in the kitchen, but her feet in the hall”. För den som undrar kan vi berätta att “lawd” är en, kanske omedveten, felstavning av lord. Kanske, därför att lawd med tiden kom att mer eller mindre bli ett slanguttryck för lord.

Blues har blivit känd för sin vemodiga stil i både musik och text. Tidig blues tog ofta form av en lös berättelse. sångaren uttryckte sitt personliga elände i den bistra verkligheten. En förlorad kärlek, grymhet från poliser, förtryck från vita och allmänt hårda tider. Den melankoli som avspeglades i bluesen har lett till förslag om att bluesen har sitt ursprung i Igbokulturen från sydöstra Nigeria. Slavarna härifrån hade, på plantagerna, rykte om sig för sin melankoliska musik och syn på livet efter att de förslavats. Men som vi kan se från Robert Jonsons text ovan kunde bluesen tidigt även ha humoristiska texter. Bluesen hämtade också inspiration från spirituals såväl som amerikansk och europeisk folkmusik.

Bluesen kännetecknas kanske än mer av sin ackordsföljd, där tolvtaktsbluesen är den vanligast förekommande. Blues kan spelas i alla tonarter men grundmönstret är alltid detsamma. En tolvtaktsblues i  till exempel C har ackordsföljden CCCC, FFCC, GGCC. Men det finns även åttatakters och sextontakters blues och till och med några niotakters. Ytterligare något som ofta karakteriserar blues är basgången, walking bass. Det var dock inte något som kom med bluesen.  Den fanns långt tidigare. Man hittar den till exempel i flera europeiska klassiska stycken från 1400 och 1500-talet.

Bluesen  föddes och utvecklades under slaveriets tid i USA, men blev inte mer allmänt känd förrän när slaveriet upphörde. Den första tidens blues kallas numera deltablues och från den har det utvecklats minst 33 olika bluesstilar. Dessutom är blues grunden till jazz, pop, hiphop, punk, reggae och flera andra moderna musikstilar. Men för oss som älskar blues är det den renodlade bluesen i olika former som gäller.

Om man går från den rent historiska och musikaliska sidan, kan man fråga sig, vad är det som skiljer blues från annan musik och som gör att så många tar den till sitt hjärta? Svaret får du om du lyssnar. Bluesen använder instrumenten, rytmen, riffen och takten till att förmedla en känsla, en feeling, ett “gung” som når djupt in och berör något fundamentalt i människan inom oss. Det som västerländsk musik försöker och ibland lyckas med att utföra genom texten, gör bluesen med instrumenten och rytmen. Därför älskar vi blues, den berör som ingen annan musik.